Hoạt động của nhà trường

MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 10 LẦN 1- MÔN TIẾNG ANH

Thứ sáu - 04/10/2019 19:02
LÀM BÀI
LÀM BÀI
MA TRẬN KIỂM TRA LẦN 1 - TIẾNG ANH 10
Chủ đề Nội dung Loại câu hỏi Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Số câu Tỷ lệ
PHONETICS
(1)
Circle the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.  
Question 1: vowel / i  / - / i:   / M C Q 1      0.25 2 5%
Question 2: vowel / e / - / æ / M C Q 1      0.25
Circle the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part stresses differently from the other three in the sentence  
Question 3: stress in two- syllable words Unit1-3 M C Q   1   0.25 1 2,5%
LEXICO-GRAMMAR (2) Circle the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions  
Question 4: to infinitive Identifying errors M C Q 1     0.25 1 2,5%
Circle the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.  
Question 5: word choice Word choice, word form, grammatical point in units (1- 3)
 
M C Q   1   0.25 5 12,5%
Question 6: word form( key words from unit 1 to unit 3) M C Q   1   0.25
Question 7: preposition ( read unit 1,2,3) M C Q 1     0.25
Question 8: tense simple past + past perfect M C Q 1     0.25
Question 9: gerund M C Q 1     0.25
COMMUNICATION (3)

 
Circle the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.  
Question 10: communicative situation Unit1-3 M C Q   1   0.25 1 2,5%
READING  (4) Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks  
Question 11: Cloze Reading ( =120 words) M C Q       0.25 5 12,5%
Question 12: M C Q       0.25
Question 13: M C Q       0.25
Question 14: M C Q       0.25
Question 15: M C Q       0.25
Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions  
Question 16:  (200 - 250 words) M C Q       0.25 5 12,5%
Question 17: M C Q       0.25
Question 18: M C Q       0.25
Question 19: M C Q       0.25
Question 20: M C Q       0.25
LISTENING (5) Listen to the passage and then ……  
Question 21:   M C Q       0.25 5 12,5%
Question 22:   M C Q       0.25
Question 23:   M C Q       0.25
Question 24:   M C Q       0.25
Question 25:   M C Q       0.25
Listen to the passage and then …..  
Question 26:   MCQ/ fill in the missing word       0.25 5 12,5%
Question 27:           0.25
Question 28:           0.25
Question 29:           0.25
Question 30:           0.25
WRITING (6) Rewrite each of the sentences in such a way that each has the same meaning as the original one  
Question 31: Tense transformation   Sentence transformation( ST)     1 0.25 5 12,5%
Question 32: Tense transformation   ST     1 0.25
Question 33: V-ing→  to inf   ST     1 0.25
Question 34:  Wh- question   ST     1 0.25
Question 35:   It takes....→ S +spend+ V-ing     ST     1 0.25
Complete each of the following sentences( about someone’s back ground), following the words given.              
Question 36:  Guided sentence   Write full sentence     1 0.25 5
 
 
 
12,5%
Question 37:  Guided sentence   Write full sentence     1 0.25
Question 38:  Guided sentence   Write full sentence     1 0.25
Question 39:  Guided sentence   Write full sentence     1 0.25
Question 40:  Guided sentence                     Write full sentence     1 0.25      
Total Number       10đ 40 100%

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây