Hoạt động của nhà trường

MA TRẬN KIỂM TRA 45' LẦN 3- TIẾNG ANH 11

Thứ ba - 21/04/2020 09:09
MA TRẬN KIỂM TRA 45' LẦN 3- TIẾNG ANH 11
MA TRẬN KIỂM TRA LẦN 3 - TIẾNG ANH 11
Chủ đề Nội dung Loại câu hỏi Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Số câu Tỷ lệ
PHONETICS
(1)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: stress in three- syllable words   M C Q   1    0.25 2 5%
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 2: Consonant /t∫/, /k   / M C Q 1     0.25 1 2,5%
LEXICO-GRAMMAR (2) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions
Question 3: relative adverb/pronoun Identifying errors M C Q 1     0.25 1 2,5%
Question 4: preposition Identifying errors   1          
Question 5: word form Identifying errors     1        
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 6: synonym       1        
Question 7: word choice Word choice, word form, grammatical point in units 9, 10,11 M C Q   1   0.25 5 12,5%
Question 8: word form M C Q 1     0.25
Question 9: preposition M C Q 1     0.25
Question 10: adj phrase (to inf/v3/ v-ing) M C Q   1   0.25
Question 11: adj phrase (to inf/v3/ v-ing) M C Q   1   0.25
COMMUNICATION (3)

 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 12: communicative situation Unit 9-11 M C Q   1   0.25 1 2,5%
READING  (4) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks
Question 13: word in context Cloze Reading ( =120 words) - word form, sentence structures, words in context, M C Q   1   0.25 5 12,5%
Question 14: relative pronoun M C Q 1     0.25
Question 15: word in context M C Q   1   0.25
Question 16: preposition M C Q 1     0.25
Question 17: word form M C Q   1   0.25
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions
Question 18: main idea Specific information, main idea, references, inferences (240 - 270 words) M C Q   1   0.25 5 12,5%
Question 19: Specific information M C Q   1   0.25
Question 20: Specific information M C Q   1   0.25
Question 21: Specific information M C Q 1     0.25
Question 22: Specific information M C Q 1     0.25
LISTENING (5) Listen to the passage and then decide whether the statement are true or false  
Question 23: true or false   M C Q   1   0.25 5 12,5%
Question 24: true or false   M C Q   1   0.25
Question 25: true or false   M C Q   1   0.25
Question 26: true or false   M C Q   1   0.25
Question 27: true or false   M C Q   1   0.25
Listen to the passage and then fill in each blank with the missing word/ choose the best option
Question 28: word   M C Q 1     0.25 5 12,5%
Question 29: word   M C Q 1     0.25
Question 30: word   M C Q 1     0.25
Question 31: word   M C Q 1     0.25
Question 32: word   M C Q 1     0.25
WRITING (6) Rewrite each of the sentences in such a way that each has the same meaning as the original one
Question 33: change the tense   Sentence transformation( ST)     1 0.25 5 10%
Question 34: combine the sentences with a relative pronoun   combine     1 0.25
Question 35: combine the sentences with a relative pronoun   combine     1 0.25
Question 36: reduce a relative clause    reduce     1 0.25
Question 37:  change the tense   Write full sentence     1 0.25 5
 
 
 
15%
Question 38:  combine the sentences with a relative adverb   Write full sentence     1 0.25
Question 39:  reduce a relative clause    Write full sentence     1 0.25
Question 40:  reduce a relative clause    Write full sentence     1 0.25
Total Number 13 17 10 10đ 40 100%
 Từ khóa: MA TRẬN 11 LẦN 3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây